<<Обратно начало карта на сайта новини предстоящо видео новини празник 2010г празник 2009г. празник 2008г.


ОБЩИНА НЕСЕБЪР

съвместно със Спортен клуб по водни спортове – „МЕСЕМБРИЯ”

във връзка с честването на Успение Богородично на 15 август - празникът на Несебър:

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ПЛУВЕН МАРАТОН ЗА НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ „Несебър” 2011 г.

Цел на конкурса: да се почете празника на град Несебър, състезанието да се превърне в дългогодишна традиция, да се съхрани морския дух на жителите на града, да се популяризира културната дейност и да се привлече интереса на младите хора към спортните и културните изяви.

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

В традиционното преплуване на разстоянието от Южен плаж – гр. Несебър /нова част/ до Морска гара – гр. Несебър /стара част/ могат да участват граждани и гости на града, записали се за участие в определения срок и преминали задължителен предсъстезателен медицински преглед, извършен в здравно заведение три дни преди проявата или 1 час преди началото на старта. Желаещите да участват, предварително трябва да подпишат декларация, че са в състояние самостоятелно да преплуват разстоянието.

При желание за участие на непълнолетни лица е задължително един от родителите да попълни декларация за съгласие.

Необходимите декларации за попълване могат да се изтеглят от сайта на Община Несебър – www.nesebarinfo.com

Декларация за съгласие за участие на непълнолетни лица >>
Декларация за участие на пълнолетни лица >>

ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Традиционното преплуване от Южен плаж – гр. Несебър /нова част/ до Морска гара – гр. Несебър /стара част/ за 2011 г. ще се проведе на 15 август, като стартът е на централния вход на Южния плаж – гр. Несебър /бреговата ивица пред хотел „Мираж”/. Всички, записани за участие, трябва да се явят на 15 август в 08:30 часа на мястото предвидено за старт, като записванията се прекратявaт в 09:45 часа. Необходимо е участниците да си носят подходящи чанти, сакове, торби за прибиране на личните вещи. Разстоянието по права линия е около 1500 м.


ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

1. Участието е индивидуално и се допускат лица над 12 годишна възсраст. /При поява на високо вълнение или силно морско течениесъстезанието може да бъде отменено или/ възрастовата граница може да бъде променена.

2. Разстоянието Южен плаж – гр. Несебър /нова част/ до Морска гара – гр. Несебър /стара част/ може да бъде преплувано със свободно избран стил. Не се разрешава ползването на подръчни средства, плавници, помощ отвън и др.

3. Стартът на преплуването ще бъде даден в 10:00 часа, като състезателите трябва да се наредят в една редица във водата, еднакво отдалечени от брега.

4. Състезателите плуват към финала самостоятелно, съдиите от лодките коригират участниците в случай на по-големи отклонения от маршрута.

5. За преплували разстоянието се считат всички, които са пристигнали на финала най-късно 15 минути след първия финиширал състезател. Всички останали състезатели трябва да преустановят плуването и с помощта на придружаващите лодки се отправят към брега.

6. По време на плуването не се разрешава получаването на каквито и да е хранителни, питейни, медикаментозни и др. средства от странични лица.

7. Състезатели, които се нуждаят от медицинска или друга помощ или желаят да прекратят плуването, задължително трябва да дадат знак с многократно движение с изпъната ръка на ляво и дясно.

8. Всеки участник, преплувал разстоянието, на финала получава безплатна закуска, напитка, фланелка и грамота за участие.

9. При неподходящи метеорологични условия, организаторите си запазват правото да отложат проявата, като вечерта преди плувния маратон ще бъде публикувана информация в сайта на Община Несебър – www.nesebarinfo.com.

V.КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

1. Класирането е до 3-то място.

2. Класиралите се на първите три места –получават награди мъже и жени: I място – грамота, купа, парична награда в размер за 300 лева., ІІ място – грамота, купа и парична награда от 200 лева., ІІІ място – грамота, купа и парична награда от 100 лева;

Първият преплувал разстоянието получава осветена икона на Света Богородица.

VI. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

В деня на провеждането на маратона на сборния пункт на Южен плаж - Несебър, всеки записал се участник трябва да носи следните документи: лична карта, декларация по образец, подписана лично от участника, удостоверение за предсъстезателен медицински преглед.

VII. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За правилната организация и провеждането на превантивни мерки за недопускането възникване на инциденти по време на плувния маратон, ще бъде осигурен спасителен катер „СПАСИТЕЛ – 2” на ИА „Морска администрация” – Бургас, придружен от медицински лица за оказване на първа медицинска помощ и други плавателни съдове, които също ще гарантират безопасността на участниците.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Ели Кирилова - Директор дирекция „Образование, култура и международно сътрудничество

Десислава Николчева - председател „Спортен клуб по водни спортове – „МЕСЕМБРИЯ”

Димитър Пурнарев – Гл. специалист „Защита на населението” при община Несебър


ОРГАНИЗАТОРИ:

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Спортен клуб по водни спортове – „МЕСЕМБРИЯ” – гр. Несебър