<<Обратно начало карта на сайта новини предстоящо видео новини празник 2010г празник 2009г. празник 2008г.Тазгодишният празник на Несебър е под надслов „Съзидание и Памет – Пътя на града”. В рамките на най-очакваното августовско събитие Община Несебър ще представи един нов проект по реставрация, консервация, социализация и експониране на две от знаковите църкви на града – „Св. Йоан Кръстител” и „Св. Параскева”. Основна цел е развитието на конкурентни туристически атракции в Община Несебър, основани на културно-историческото наследство на региона, които имат потенциала да привлекат значителен брой туристи, чрез предлагане на уникални и специфични само за това място услуги и туристически продукти, както и обединяване на местната общност в постигане на общата цел.

Специализиран туристически маршрут „Духовният път” ще води туриста по стъпките на вярата в личната му среща със старинния град. Показвайки уникалността на всеки един храм, този маршрут ще започне от църквите „Св. Йоан Кръстител” и „Св. Параскева”, като постепенно ще обхване всички 11. „Духовният път” ще бъде обозначен, а църквите осветени.

Реставрацията и консервацията на църквите ще покаже ангажираността на общината по опазване на Несебър като град на културно-историческото наследство.

Тази инициатива на Община Несебър се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Проектното финансиране ще бъде по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”. Наименованието на одобрения проект е „Вяра в Несебър” и включва описаните по-горе дейности. Предстои подписване на договор за финансиране между Община Несебър и управляващият орган на оперативната програма – МРРБ, като срокът за изпълнение на заложените цели ще бъде две години.